• /dis´pens/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phân phát, phân phối
  Pha chế và cho (thuốc men)
  ( + from) miễn trừ, tha cho
  (pháp lý) xét xử
  (tôn giáo) làm (lễ)
  to dispense sacraments
  làm lễ ban phước

  Nội động từ

  To dispense with miễn trừ, tha cho
  Làm thành không cần thiết
  Bỏ qua, có thể đừng được, không cần đến
  to dispense with someone's services
  không cần sự giúp đỡ của ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phân phát

  Xây dựng

  phân phát ra

  Y học

  phát thuốc

  Kỹ thuật chung

  phân phối
  pha chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X