• /dis´oun/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Không nhận, không công nhận, không thừa nhận, chối
  to disown one's signature
  không thừa nhận chữ ký
  Từ bỏ (con...); bỏ (vua, chúa...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tuyệt giao

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X