• Kỹ thuật chung

    áp kế luân chuyển

    Giải thích EN: A differential manometer that measures pressure difference across a solid or liquid partition being displaced by force. Giải thích VN: Áp kế đo sự thay đổi áp suất của chất lỏng và chất rắn, mỗi lần thay đổi với một lực khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X