• (đổi hướng từ Displaced)
  /dis´pleis/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đổi chỗ, dời chỗ, chuyển chỗ
  to displace a table
  chuyển cái bàn đi chỗ khác
  Thải ra, cách chức (một công chức...)
  Chiếm chỗ, hất cẳng, thay thế

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  y học

  di lệch

  Cơ - Điện tử

  Chuyển vị, đổi chỗ, dịch chuyển

  Kỹ thuật chung

  cắt
  choán chỗ
  chuyển dời
  chuyển vị
  di chuyển
  di động
  dịch chuyển
  điều chỉnh
  dời chỗ
  đổi chỗ
  thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X