• /dis´pouzd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sẵn sàng
  to be disposed to crush any counter-revolutionary riot
  sẵn sàng đập tan mọi cuộc bạo loạn phản cách mạng
  Có khuynh hướng tình cảm
  to be well/ill disposed towards someone
  có thiện ý/ác ý đối với ai


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X