• /proʊn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Úp, sấp; nằm sấp, nằm sóng soài (về tư thế của một người)
  to fall prone
  ngã sấp xuống; sóng soài
  lying prone
  nằm sấp
  Ngả về, thiên về (cái gì); dễ xảy ra, có thể xảy ra (nhất là cái gì không mong muốn)
  to be prone to something
  có ý ngả về việc gì
  to be prone to anger
  dễ giận, dễ cáu
  strike prone industries
  những ngành công nghiệp dễ xảy ra bãi công
  accident prone
  dễ gặp tai nạn
  Nghiêng, dốc (mặt đất...)

  Chuyên ngành

  Y học

  úp sấp

  Kỹ thuật chung

  nằm sấp
  dễ bị hỏng
  dễ bị hư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X