• (đổi hướng từ Dispossessing)
  /¸dispə´zes/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  ( (thường) + of) truất quyền sở hữu, tước quyền chiếm hữu
  to dispossess someone of something
  tước của ai quyền chiếm hữu cái gì
  Trục ra khỏi, đuổi ra khỏi
  Giải thoát (cho ai cái gì); diệt trừ (cho ai cái gì)
  to dispossess someone of evil spirit
  giải thoát cho ai khỏi bị tà ma ám ảnh
  to dispossess someone of error
  giải cho ai khỏi sự sai lầm

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X