• /rɔb/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cướp, cướp đoạt; lấy trộm
  to rob somebody of something
  cướp đoạt (lấy trộm) của ai cái gì
  Phạm tội ăn cướp
  to rob one's belly to cover one's back
  (tục ngữ) lấy của người này để cho người khác
  rob Peter to pay Paul
  vay chỗ này đập vào chỗ kia

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cướp
  gậy
  que

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X