• /´dɔldrʌmz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái buồn nản, trạng thái chán nản
  to be in the doldrums
  buồn nản, chán nản
  (hàng hải) tình trạng lặng gió
  Đới lặng gió xích đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X