• Kỹ thuật chung

    sự gắn thiết bị điện

    Giải thích EN: The technical process of assembling electronic equipment, in which components are inserted above specific holes on multilayered circuit boards and then soldered to the printed wiring, which is often on the opposite side of the board. Giải thích VN: Quá trình kỹ thuật lắp các thiết bị điện trong đó các thành phần được gắn lên trên những lỗ đặc biệt trên bản mạch đa lớp và sau đó được hàn gắn chặt lại, thường ở mặt đối diện của bản mạch.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X