• /em´ba:gou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều embargoes

  Lệnh cấm vận
  US government decided to lift the embargo towards Vietnam
  chính phủ Hoa Kỳ quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam
  Sự đình chỉ hoạt động (một ngành buôn bán)
  Sự cản trở

  Ngoại động từ

  Cấm vận
  Sung công (tàu bè, hàng hoá...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện

  sự cấm vận

  Kỹ thuật chung

  cấm vận

  Kinh tế

  bế cảng
  cấm chỉ thông thương
  cấm vận
  sự cấm vận

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X