• /¸deli´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phái đoàn, đoàn đại biểu
  Sự cử đại biểu
  Sự uỷ quyền, sự uỷ thác
  delegation of power
  sự uỷ quyền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phái đoàn

  Kỹ thuật chung

  sự ủy nhiệm
  delegation of authority
  sự ủy nhiệm quyền lực
  delegation of authority
  sự ủy nhiệm thẩm quyền

  Kinh tế

  đoàn đại biểu
  delegation of authority
  đoàn đại biểu chính quyền
  giao quyền
  phái đoàn
  sự ủy nhiệm
  ủy quyền
  delegation of power
  sự ủy quyền
  ủy thác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X