• /im´beliʃmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm đẹp, sự trang điểm, sự tô son điểm phấn
  Sự thêm thắt, điều thêm thắt (vào một chuyện...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự trang trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X