• /¸kʌlti´veiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cày cấy, sự trồng trọt
  land under cultivation
  đất đai đang được trồng trọt
  extensive cultivation
  quảng canh
  intensive cultivation
  thâm canh
  Sự dạy dỗ, sự mở mang, sự giáo hoá; sự trau dồi, sự tu dưỡng, sự nuôi dưỡng, sự bồi dưỡng (tình cảm...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  diện tích trồng trọt

  Kỹ thuật chung

  canh tác

  Kinh tế

  sự cày cấy
  sự canh tác
  sự nuôi dưỡng
  sự trồng trọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X