• /´enθəlpi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) entanpi
  entanpi of liquid
  entanpi chất lỏng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  entalpy

  Điện lạnh

  entanpyi

  Điện

  hàm nhiệt

  Kỹ thuật chung

  entanpi
  entanpy
  constant-enthalpy process
  quá trình đẳng entanpy
  coolant enthalpy
  entanpy chất tải lạnh
  coolant enthalpy entanpy
  entanpy chất tải lạnh
  enthalpy balance equation
  phương trình cân bằng entanpy
  enthalpy change
  sự thay đổi của entanpy
  enthalpy change
  thay đổi của entanpy
  enthalpy curve
  đường cong entanpy
  enthalpy diagram
  đồ thị của entanpy
  enthalpy diagram
  giản đồ entanpy
  enthalpy of air
  entanpy của không khí
  enthalpy of evaporation
  entanpy của quá trình hóa hơi
  enthalpy of evaporation
  entanpy hóa hơi
  enthalpy of formation
  entanpy tạo thành
  enthalpy of fusion
  entanpy nóng chảy
  enthalpy of vaporization
  entanpy hóa hơi
  enthalpy of vaporization
  entanpy bay hơi
  enthalpy-entropy chart
  đồ thị entanpy-entropy
  enthalpy-entropy chart
  giản đồ entanpy-entropy
  enthalpy-entropy chart [diagram] heatentropy diagram [chart]
  đồ thị entanpy-entropy
  enthalpy-entropy diagram
  đồ thị entanpy-entropy
  enthalpy-entropy diagram
  giản đồ entanpy-entropy
  enthalpy-pressure diagram
  giản đồ entanpy-áp suất
  enthalpy-water content diagram
  đồ thị entanpy-độ chứa ẩm
  enthalpy-water content diagram
  giản đồ entanpy-hàm lượng ẩm
  evaporation enthalpy
  entanpy hóa hơi
  formation enthalpy
  entanpy hình thành
  free enthalpy
  entanpy tự do
  humid air enthalpy
  entanpy không khí ẩm
  humid air enthalpy
  entanpy của không khí ẩm
  liquid enthalpy
  entanpy chất lỏng
  pressure-enthalpy chart
  đồ thị áp suất-entanpy
  pressure-enthalpy chart
  giản đồ áp suất-entanpy
  pressure-enthalpy diagram
  đồ thị áp suất-entanpy
  pressure-enthalpy diagram
  giản đồ áp suất-entanpy
  refrigerant enthalpy
  entanpy môi chất lạnh
  saturated vapour enthalpy
  entanpy hơi bão hòa
  specific enthalpy
  entanpy riêng
  total enthalpy
  entanpy tổng
  total enthalpy
  entanpy tổng thể
  transition enthalpy
  entanpy chuyển tiếp
  vapour enthalpy
  entanpy của hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X