• (đổi hướng từ Equalized)
  /´i:kwə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác equalise

  Ngoại động từ

  Làm bằng nhau, làm ngang nhau
  (thể dục,thể thao) gỡ hoà (bóng đá...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm cân bằng

  Xây dựng

  làm cân bằng, làm ngang bằng, hiệu chỉnh

  Cơ - Điện tử

  (v) làm cân bằng, làm ngang bằng, hiệu chỉnh

  Kỹ thuật chung

  làm cân bằng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X