• /´stændə¸daiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác standardise

  Ngoại động từ

  Tiêu chuẩn hoá
  an attempt to standardiza spelling
  ý định tiêu chuẩn hoá chính tả
  standardized production
  sự sản xuất hàng loạt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiêu chuẩn hoá

  Xây dựng

  tiêu chuẩn hoá, chuẩn hoá, định mức

  Cơ - Điện tử

  (v) tiêu chuẩn hóa

  Kỹ thuật chung

  định chuẩn
  định mức
  phụ trợ

  Kinh tế

  tiêu chuẩn hóa
  tiêu chuẩn hóa (sản xuất...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X