• /i¸vækju´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rút khỏi (một nơi nào...)
  Sự sơ tán, sự tản cư; sự chuyển khỏi mặt trận (thương binh)
  Sự tháo, sự làm khỏi tắc
  (y học) sự bài tiết; sự thụt rửa
  (vật lý) sự làm chân không

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự tháo xả

  Xây dựng

  sự sơ tán

  Y học

  bài xuất

  Kỹ thuật chung

  giải tỏa
  sự di dân
  rút chân không
  rút khí
  sự rút khí
  sự thoát
  tháo
  surface water evacuation
  sự tháo nước hở
  surface water evacuation
  sự tháo nước lộ thiên

  Kinh tế

  sự rút khí
  sự tháo
  sự thụt rửa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X