• /'ekskəveit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đào
  to excavate a hole
  đào một cái hố
  to excavate a tunnel
  đào một đường hầm
  to excavate the soil
  đào đất
  Khai quật

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khai đào

  Kỹ thuật chung

  khai thác
  đào
  đào đất
  đào hố móng
  to excavate with timbering
  đào hố móng có chống gỗ
  lấy đất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  fill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X