• /delv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ trũng, chỗ lõm sâu xuống, hốc

  Ngoại động từ

  ( + out) moi móc ra, bới ra ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Nghiên cứu sâu, đào sâu (vấn đề, tài liệu...)
  (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) đào, bới

  Nội động từ

  Trũng xuống, lõm vào, sâu hoắm xuống
  Tìm tòi, nghiên cứu sâu
  Dốc đứng xuống (đường...)
  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) đào đất, bới đất

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mương xả

  Kỹ thuật chung

  hố
  giếng
  rãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X