• /dreʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưới vét (bắt sò hến ở đáy sông)
  Máy nạo vét lòng sông

  Động từ

  Kéo lưới vét, đánh lưới vét (bắt sò...)
  to dredge for oysters
  đánh lưới; vét bắt sò
  Nạo vét (sông, biển bằng máy nạo vét)

  Ngoại động từ

  Rắc (bột, muối, hạt tiêu...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phần quặng thải

  Xây dựng

  hút bùn