• (đổi hướng từ Doused)
  /daus/

  Thông dụng

  Ngoại động từ ( (cũng) .dowse)

  (hàng hải) hạ (buồm)
  Đóng (cửa sổ ở thành tàu)
  Tắt (đèn)
  Té nước lên, giội nước lên
  to douse the glim
  (từ cổ,nghĩa cổ) tắt đèn

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X