• (đổi hướng từ Disappeared)
  /disə'piə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Biến đi, biến mất, mất
  to do a disappearing act
  trốn việc

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  biến (mất)

  Kỹ thuật chung

  biến mất
  triệt tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X