• (đổi hướng từ Rods)
  /rɒd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái que, cái gậy, cái cần
  Gậy, roi; (nghĩa bóng) sự trừng phạt; ( the rod) sự dùng đến roi vọt
  Gậy quyền
  Cần câu (như) fishing rod
  Người câu cá (như) rod man
  Sào (đơn vị đo chiều dài của Anh bằng khoảng gần 5 m)
  (sinh vật học) vi khuẩn que; cấu tạo hình que
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) súng lục, súng ngắn
  Như perch
  (kỹ thuật) thanh, cần, thanh kéo, tay đòn
  to make a rod for one's own back
  gậy ông đập lưng ông
  To rule (somebody/something) with a rod of iron/with an iron hand
  Thống trị bằng bàn tay sắt; độc tài
  spare the rod and spoil the child
  (tục ngữ) yêu cho vọt, ghét cho chơi

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Hình:Connecting rob.jpg

  Thanh, cần, đòn, thanh kéo, thanh truyền

  Cơ khí & công trình

  gậy nhỏ

  Toán & tin

  sào đo (đơn vị của Anh, bằng 5, 029m)

  Vật lý

  cấu đòn bẩy
  cấu thanh
  sào đo (trắc địa)
  thanh mức

  Xây dựng

  sào đo (đơn vị của anh bằng 5.092m)

  Điện lạnh

  đũa

  Kỹ thuật chung

  báng
  cần
  cấu bản lề
  cọc
  cọc tiêu
  đòn
  que
  que hàn
  sào tiêu
  thanh thép tròn
  thép thanh
  trụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X