• /´waiəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lanh lảnh, sang sảng (tiếng nói)
  (y học) hình chỉ, chỉ (mạch)
  Rắn chắc, dẻo dai, như dây kim loại
  wiry hair
  tóc thô và xoắn
  Dai, dẻo dai, không biết mệt (gầy (như) ng khoẻ)
  a wiry person
  người dẻo dai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  small , tiny

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X