• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  FeS2

  Kỹ thuật chung

  pirit
  auriferous pyrite
  pirit chứa vàng
  capillary pyrite
  pirit dạng tóc
  copper pyrite
  pirit chứa đồng
  fibrous pyrite
  pirit dạng sợi
  hepatic pyrite
  pirit dạng gan
  iron pyrite
  pirit sắt
  magnetic pyrite
  pirit từ
  pyrite burner
  lò pirit
  pyrite dust
  bột pirit
  pyrite furnace
  lò pirit
  pyrite gas
  khí lò pirit
  pyrite nodule
  kết hạch pirit
  pyrite oven
  lò pirit
  radiated pyrite
  pirit phóng xạ
  spear pyrite
  pirit hình nhọn
  tin pyrite
  pirit thiếc
  white iron pyrite
  pirit sắt trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X