• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Máy móc, thiết bị
  Đồ trang trí (ở quần áo)
  Món bày đĩa, món hoa lá (trình bày phụ vào món ăn trên đĩa)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đồ ngũ kim liên kết để chịu lực

  Giải thích EN: A set of supports, such as grounds and plugs, that are used to secure joinery.

  Giải thích VN: Bộ các thiết bị hỗ trợ, chẳng hạn như nẹp gỗ, chốt được sử dụng để đảm bảo an toàn cho các mối nối.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X