• Toán & tin

  máy vẽ hình phẳng
  máy vẽ phẳng

  Giải thích VN: Máy vẽ trên mặt giấy được đặt trên một nền phẳng, chứ không phải đặt trên trống cuốn giấy.

  Kỹ thuật chung

  máy vẽ đồ thị sàn phẳng

  Giải thích EN: A device that generates graphs by directing a pen horizontally and vertically across a sheet of paper which is affixed to a flat surface; it may be connected to a computer output device. Giải thích VN: Thiết bị vẽ đồ thị bằng cách điều khiển bút chạy ngang dọc trên tờ giấy được đặt trên bề mặt phẳng, thiết bị này có thể nối kèm với thiết bị đầu ra của máy vi tính.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X