• (đổi hướng từ Fritted)

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) nguyên liệu thuỷ tinh

  Ngoại động từ

  Nấu (thuỷ tinh)
  Nấu chảy một phần

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thủy tinh frít

  Giải thích EN: A fused ceramic mass that is ground into a fine powder, used as the basis for glazes, ceramics, or porcelain. Giải thích VN: Một khối gốm nóng chảy được rót vào một chất bột mịn, dùng như lớp nền cho men, gốm, sứ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X