• /frʌs'treiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm thất bại, sự làm hỏng
  Sự làm mất tác dụng
  Sự làm thất vọng, sự làm vỡ mộng; tâm trạng thất vọng, tâm trạng vỡ mộng

  Xây dựng

  sự làm hỏng, sự làm mất tác dụng, mất mục đích, mất phương hướng

  Kinh tế

  sự gãy đứt
  sự phá sản ngưng hoạt động của công ty
  sự trắc trở
  frustration of contract
  sự trắc trở hợp đồng
  frustration of the voyage
  sự trắc trở cuộc hành trình (tàu biển...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X