• /´gla:si/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như thuỷ tinh
  Có tính chất thuỷ tinh
  Đờ đẫn, không hồn
  a glassy eye
  con mắt đờ đẫn không hồn
  Trong vắt (nước); phẳng lặng như mặt gương (mặt hồ...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  giống thủy tinh

  Xây dựng

  như thủy tinh

  Kỹ thuật chung

  kính
  thủy tinh
  glassy inclusion
  chất lẫn dạng thủy tinh
  glassy rock
  đá thủy tinh
  glassy superconductor
  chất siêu dẫn thủy tinh

  Kinh tế

  như thủy tinh
  thủy tinh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  dull , rough , rugged , uneven , shining , smiling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X