• Xây dựng

  buồng lọc sạn

  Giải thích EN: A cell that is designed to remove sand, gravel, or other heavy solids having declining velocities or specific gravities substantially greater than those of the organic solids in waste- water; a small type of detritus tank. Giải thích VN: Một ngăn nhỏ được thiết kế để loại bỏ cát, sỏi hoặc các chất rắn nặng khác làm giảm vận tốc hoặc có trọng lượng riêng về cơ bản là lớn hơn các chất rắn hữu cơ trong nước thải, một dạng thùng lọc hạt vụn loại nhỏ.

  Kỹ thuật chung

  bể lắng cát
  hố lắng cát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X