• (đổi hướng từ Gravities)
  /ˈgrævɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sự hút, sự hấp dẫn, trọng lực
  centre of gravity
  trọng tâm
  force of gravity
  trọng lực
  Vẻ nghiêm trang, vẻ nghiêm nghị
  to preserve one's gravity
  giữ được vẻ nghiêm trang
  to lose one's gravity
  mất vẻ nghiêm trang
  Tính nghiêm trọng, tính trầm trọng (tình hình, vết thương...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) trọng lực, sức nặng, sự hấp dẫn
  specific gravity, specific weight
  trọng lượng riêng, tỷ trọng


  Xây dựng

  sức hút

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Trọng lực, trọng lượng, lực hút, sự hấp dẫn

  Kỹ thuật chung

  lực hấp dẫn
  lực hút
  sự hấp dẫn
  sự hút
  sự hút (nhau)
  sức hút
  sức nặng

  Kinh tế

  sự hút
  trọng lực
  gravity thickener
  thùng lắng trọng lực
  trọng lượng
  gravity table
  bàn phân loại theo trọng lượng
  gravity weighting filler
  thiết bị làm đầy tự động theo trọng lượng
  specific gravity
  trọng lượng riêng
  specific gravity (spgr)
  trọng lượng riêng
  weight operated gravity filler
  thiết bị làm đầy tự động theo trọng lượng

  Địa chất

  trọng lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X