• Xây dựng

    đường cạn

    Giải thích EN: The foundation type of supports made of heavy timber, used on the ground on either side of the keel of a ship under construction, providing a track for launching a ship. Also, STANDING WAYS. Giải thích VN: Nền đỡ, được làm từ gỗ đặc, được xếp trên mặt đất ở một bên sống tàu tạo ra đường rẽ nước để hạ thủy tàu. Còn gọi là: STANDING WAYS.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X