• /´grausə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) người hay càu nhàu, người hay cằn nhằn
  (kỹ thuật) tấm vấu dây xích (máy kéo)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cọc nhọn
  mái chèo

  Giải thích EN: A wooden or iron pole that is driven into a stream bottom to assist in stabilizing the position of a floating or temporarily fixed object. Also, SPUD.

  Giải thích VN: Một cây gậy làm bằng gỗ hoặc kim loại, đuợc dùng để ổn định vị trí trôi hoặc cố định tạm thời vật thể.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X