• /´ga:did/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thận trọng, ý tứ
  a guarded answer
  câu trả lời thận trọng
  (kỹ thuật) có cái che, có cái chắn (máy dây curoa, bánh răng...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  được bảo vệ
  guarded area
  khu vực được bảo vệ
  guarded area
  vùng được bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X