• /ʌη´ga:did/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được giữ gìn, không được bảo vệ, không phòng thủ, không canh giữ
  Khinh suất, không thận trọng, không kín đáo, vô ý, không chú ý
  unguarded moment
  lúc vô ý
  unguarded speech
  bài diễn văn không thận trọng; lời nói không giữ gìn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X