• /'hærou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái bừa
  under the harrow
  (nghĩa bóng) lâm vào cảnh hoạn nạn; lâm vào cảnh gay go

  Ngoại động từ

  Bừa (ruộng...)
  (nghĩa bóng) làm đau đớn, làm tổn thương, rầy khổ
  to harrow someone's feelings
  làm đau lòng ai

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bừa
  máy bừa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X