• /reɪp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bã nho (sau khi ép lấy nước là rượu) dùng làn giấm
  Thùng gây giấm nho
  (thực vật học) cây cải dầu
  Sự cướp đoạt, sự cưỡng đoạt, sự chiếm đoạt
  the rape of the countryside
  vụ chiếm đoạt ở nông thôn (đất..)
  Sự hãm hiếp, sự cưỡng dâm; sự bị cưỡng hiếp
  commit two rapes
  phạm hai tội hãm hiếp

  Ngoại động từ

  Cướp đoạt, cưỡng đoạt, chiếm đoạt
  Hãm hiếp, cưỡng dâm, hiếp dâm (phụ nữ, con gái)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cây cải dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X