• /´hævək/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tàn phá
  to make havoc of sth, to play havoc with sth
  tàn phá
  to cry havoc
  ra lệnh cho tàn phá

  Ngoại động từ

  Tàn phá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X