• /hə:´metik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kín
  hermetic seal
  (kỹ thuật) sự hàn kín, sự gắn kín
  hermetic art
  thuật luyện đan, thuật giả kim

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không xì ra

  Kỹ thuật chung

  khít
  kín

  Giải thích EN: Made airtight, e.g., by fusion or scaling.

  Giải thích VN: Làm kín hơi …bằng phương pháp nấu chảy.

  kín hơi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X