• /hɪˈlɛəriəs, hɪˈlæriəs, haɪˈlɛəriəs, haɪˈlæriəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vui vẻ, vui nhộn
  Buồn cười (mang tính tiêu cực)
  It's hilarious, how can I like someone as you!?
  Buồn cười thật, làm sao tôi có thể thích 1 người như bạn được!?

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  grave , serious , somber , tragic , unfunny

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X