• /ˈtrædʒɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác tragical

  Tính từ

  (thuộc) bi kịch, như bi kịch, theo kiểu bi kịch
  tragic actor
  diễn viên bi kịch
  (nghĩa bóng) buồn, bi thảm, thảm thương
  tragic event
  sự việc bi thảm


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X