• /kən'viviəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) yến tiệc, thích hợp với yến tiệc
  Vui vẻ
  Thích chè chén
  a man of convivial habits
  người thích chè chén với anh em


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  blah , dull , serious , solemn , staid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X