• /´hɔt¸drɔ:n/

  Hóa học & vật liệu

  được kéo nóng

  Vật lý

  được chuốt nóng

  Kỹ thuật chung

  kéo nóng

  Giải thích EN: Of metal wire or other materials, shaped by being heated and then pulled through an orifice; extruded. Giải thích VN: Một dây kim loại hoặc các nguyên vật liệu khác, được định dạng bằng cách nung nóng và sau đó được thoát khỏi qua một lỗ; Đẩy ra hoặc ấn ra.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X