• /,eksen'trisiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính lập dị, tính kỳ cục
  (kỹ thuật) độ lệch tâm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  độ lệch tâm, tâm sai

  Toán & tin

  tính tâm sai

  Xây dựng

  tính lệch tâm

  Kỹ thuật chung

  độ lệch tâm
  accidental eccentricity
  độ lệch tâm ngẫu nhiên
  axial eccentricity
  độ lệch tâm hướng trục
  eccentricity of instrument
  độ lệch tâm của dụng cụ
  eccentricity of load
  độ lệch tâm của cột
  force due to curvature and eccentricity of truck
  lực do độ cong đường và độ lệch tâm đường
  limit eccentricity
  độ lệch tâm giới hạn
  limited eccentricity
  độ lệch tâm hạn chế
  reduced eccentricity
  độ lệch tâm qui đổi
  trunk eccentricity
  độ lệch tâm thân cột
  ultimate eccentricity
  độ lệch tâm giới hạn
  sự lệch tâm
  eccentricity of circle
  sự lệch tâm vành độ

  Địa chất

  tâm sai, khoảng lệch tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X