• /pi¸kju:li´æriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất riêng, nét riêng biệt, nét đặc biệt
  a peculiarity of the region
  một thứ đặc sản của địa phương
  Tính chất kỳ lạ, khác thường
  Sự kỳ quặc, cái khác thường; cái lập dị
  peculiarity of behaviour
  cái lập dị trong hành vi


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X