• /treit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nét tiêu biểu; đặc điểm
  a trait of irony
  một nét giễu cợt châm biếm
  one of his less attractive traits is criticizing his wife in public
  một trong nét kém hấp dẫn của anh ta là phê bình vợ trước mọi người


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X