• /´ilkən¸sidəd/

  Thông dụng

  Tính từ
  Thiếu thận trọng, thiếu cân nhắc (hành động...)
  an ill-considered decision often gives bad results
  một quyết định thiếu cân nhắc thường cho ra kết quả xấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X