• /´hedlɔη/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Đâm đầu xuống, đâm đầu vào
  to fall headlong
  ngã đâm đầu xuống
  Hấp tấp, liều lĩnh, thiếu suy nghĩ
  a headlong decision
  một quyết định thiếu suy nghĩ
  to rush headlong into danger
  liều lĩnh dấn thân vào chỗ nguy hiểm


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X